Privacy

Privacywet

De Privacywet is de Wet van 8 december 1992 voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Deze wet wil de burger beschermen tegen misbruik van zijn persoonlijke gegevens. Zowel de rechten en plichten van de persoon wiens gegevens verwerkt worden als de rechten en plichten van de verwerker zelf zijn in de Privacywet vastgelegd.

meer info: www.privacycommission.be 

Cultuurcentrum Westrand

Westrand is begaan met je privacy en neemt de nodige voorzorgen om je gegevens te beveiligen tegen misbruik.

Alle persoonsgegevens die je via mail, online formulieren, telefoon of reguliere post verstrekt worden opgenomen in de bestanden van cultuurcentrum Dilbeek. Deze gegevens worden gebruikt om je op de hoogte te houden van het programma en het programma van de culturele centra waar we mee samenwerken en je te verwittigen in geval van wijzigingen. Conform de privacywet van 8 december 1992 kan je je gegevens steeds inzien of wijzigen.

Alle informatie m.b.t. de voorstellingen is gebaseerd op de gegevens zoals verstrekt door producenten en gezelschappen.

Wijzigingen en typefouten voorbehouden.

Gebruik foto's

Tijdens events en cursussen van Westrand worden er foto's genomen door een fotograaf. Indien u niet wenst zichtbaar te zijn op dit beeldmateriaal dat gebruikt wordt op de website en in het drukwerk, gelieve dit aan de fotograaf te melden zodat hij/zij hier rekening mee kan houden. 

Indien u toch ongewenst op een foto zou staan op facebook of op onze website, gelieve dit te melden aan communicatie@westrand.be zodat we dit beeld kunnen verwijderen. 

Er is iets misgegaan met het laden van dit evenement. Probeer het later nogmaals.