Zaalhuur tijdens corona

Algemene werkingsprincipes

Op basis van de informatie van de Veiligheidsraad en rekening houdend met de reeds bestaande protocollen kunnen in deze fase de volgende activiteiten doorgaan:

 • Workshops en lessen tot 50 personen 
 • Repetities tot 50 personen
 • Overleggen en vergaderingen
 • Contactloze sporttrainingen zonder publiek
 • Kinder- en jeugdkampen in bubbels van maximaal 50
 • Eetfeesten en events tot 100 personen. Hiervoor dient de eventmatrix door de huurder ingevuld te worden. Wanneer deze matrix aangeeft dat het event veilig is (groen), kan het doorgaan. Alle info over de matrix vind je op www.covideventriskmodel.be. Raadpleeg de technische fiches van de zalen (omschrijving, grootte zalen, wc’s, in- uitgangen,…) om de matrix goed te kunnen invullen. Deze vind je telkens op de pagina van de vestiging (Westrand, Kasteel La Motte, Keperenberg, Solleveld, Castelhof, Gemeenschapslokalen Pede en Caerenberg). De huurder dient, conform de door hem opgestelde matrix, alle hygiënische maatregelen en aanduidingen rond afstandsregels zelf toe te passen. Een recente matrix zal 10 dagen voor aanvang van de activiteit gevraagd worden. 
 • Privéfeesten met bubbel (1 huishouden) +5  met een maximum van 10 personen (-12 jaar niet meegerekend.


Richtlijnen voor het gebruik van de zalen

→ Richtlijnen horeca i.f.v. privéfeesten

 • Maximaal 10 personen. Hierbij wordt rekening gehouden worden met 1 persoon per 4m²
 • Indien er catering is, moet er met een professionele cateraar gewerkt worden
 • Er dient aan de tafels bediend te worden.
 • Privéfeesten mogen maximum tot 1u duren, tenzij er voor de locatie strengere einduren gelden (bv. Pedemolen maximum tot 21u)

→ Gebruik eventmatrix i.f.v. eetfeesten en andere events

- Het is de taak van de organisator om alle gegevens in de toepassing in te vullen en de resultaten (in de vorm van een certificaat) aan de zaalhuurmedewerker te bezorgen. Een positief resultaat van de CERM geeft enkel een indicatie en is dus geen automatische toestemming.
- De zaalhuurmedewerker verschuift events in samenspraak met huurder indien dit een betere bezetting/benutting van de zalen teweeg brengt.
- Verdere regels (zie eventmatrix)

→ Per locatie kan slecht één prive/event per weekend georganiseerd. Dit i.f.v. hygiënemaatregelen.

→ Kleedkamers en douches mogen opnieuw gebruikt worden vanaf 1 augustus 

→ Leef steeds de algemene veiligheidsvoorschriften na:

 • Regelmatig handen wassen met zeep
 • Afstand houden
 • Hoest- en nieshygiëne
 • Dragen van mondmaskers is verplicht in de openbare gedeelten van het gebouw.

→ Respecteer de regels bij het betreden van het gebouw:

 • Deuren openen met elleboog waar mogelijk
 • Handen ontsmetten bij console aan ingang
 • Afstand houden op de trappen en/of respecteren van de looprichting
 • Lift is enkel toegankelijk met één persoon + één begeleider (enkel voor mensen die hier nood aan hebben)

→ Richtlijn is maximaal 1 persoon per 4 m². Afhankelijk van de inrichting van de zaal kan dit aantal lager liggen, nooit hoger. 

→ Verlucht zo veel mogelijk de zaal, ook tijdens de vergadering.

→ Tussen opeenvolgende vergaderingen wordt een half uur vrijgelaten, zodat groepen elkaar niet kruisen. Respecteer de gereserveerde uren. 

→ Dranken worden momenteel nog niet aangeboden.

→ In elke vergaderzaal is een “covid-box” voorzien. Elke gebruiker poetst na afloop van de vergadering de aangeraakte oppervlakken: tafels, stoelen, lichtknoppen, deurklink, raamknoppen, afstandsbediening, ...)

→ Afval, gebruikte ontsmettingsdoekjes, e.d. in de vuilbak.

→ Sanitair: gebruik de ontsmettingsproducten die voorhanden zijn

→ In het kader van de contact-tracing houdt de verantwoordelijke van de vergadering een aanwezigheidslijst bij. Hij meldt bij het begin van de vergadering dat deze lijst uitsluitend bijgehouden en gebruikt wordt in het kader van contact-tracing.

→ Dragen van mondmaskers is verplicht in de openbare gedeelten van de gebouwen.