Cultuur & Samenleven Dilbeek

Cultuurcentrum Westrand, bibliotheek De Wolfsput, cultuur & toerisme, jeugd en internationale samenwerking smelten samen tot Cultuur & Samenleven Dilbeek vzw.

Waar kan je terecht met je vragen?

TEAM KIND

Waarvoor kan je bij ons terecht?
- Familieaanbod: podium, bibliotheek en evenementen
- Vormingsaanbod voor kinderen
- Aanbod voor basisscholen: podium, bibliotheek en erfgoed
- Suggesties aankoop jeugdboeken en jeugdfilms
- JinD-activiteiten (-12) 

Locatie: Westrand
02 466 20 30
info@westrand.be - info@wolfsput.be
www.westrand.be - www.wolfsput.be - www.jind.be

TEAM JONGEREN

Waarvoor kan je bij ons terecht?
- Ondersteuning jeugdwerk: jeugdraad, jeugdhuizen en -verenigingen,…
- Subsidies jeugd: projecten, kadervorming, kamp,…
- Studentenaanbod: studeren in bib en Westrand
- Aanbod voor secundaire scholen
- Skatepark en -kampen
- FRIS jongerenwerking: aanbod theater, muziek,…
- JinD-activiteiten (+12)
- JinDtv 

Locatie: Westrand
02 466 20 30
info@westrand.bejeugd@dilbeek.be
www.westrand.be - www.jind.be

TEAM KUNSTEN

Waarvoor kan je bij ons terecht?
- Aanbod podiumkunsten 
- Ondersteuning amateurkunsten
- Artistieke opleidingen en cursussen
- Ondersteuning leeskringen
- Suggesties aankoop romans, films, cd’s 

Locatie: Westrand
02 466 20 30
kunsten@dilbeek.beinfo@wolfsput.be
www.westrand.be - www.wolfsput.be

TEAM KENNIS, TECHNOLOGIE, ERFGOED EN TOERISME

Waarvoor kan je bij ons terecht?
- Aanbod lezingen, uitstappen, tentoonstellingen en vorming (volwassenen)
- Ondersteuning erfgoed- en kennisverenigingen
- Uitbatingen Watermolen Pede, Huisje Mostinckx
- Bezoeken Watermolen Pede, Huisje Mostinckx, Alenatoren en ijskelder
- Aanbod cultureel erfgoed
- Suggesties aankoop non-fictie: boeken, films, dvd’s, kranten en tijdschriften
- Aanspreekpunt Toerisme Dilbeek
- Taalpunt bibliotheek 

Locatie: bibliotheek De Wolfsput
02 451 69 30
info@westrand.be - info@wolfsput.be - cultuur@dilbeek.be - toerisme@dilbeek.be 
www.westrand.be - www.wolfsput.be

TEAM GEMEENSCHAP

Waarvoor kan je bij ons terecht?
- Wijkwerking en gemeenschapsvorming
- Internationale samenwerking
- Ondersteuning burgerinitiatieven
- Ontspanningsaanbod senioren
- Ondersteuning evenementen
- Uitleendienst voor verenigingen en events 
- Administratie Cultuurraad 


Evenementenloket

Alle informatie en het evenementenformulier vind je op de gemeentelijke website of mail naar evenementen@dilbeek.be 


Locatie: Westrand

02 466 20 30
info@westrand.be
www.westrand.be

ONDERSTEUNEND TEAM EN DIRECTIE

Waarvoor kan je bij ons terecht?
- Boekhouding en financiën
- Personeel
- Grafische vormgeving
- Ondersteuning gebouwenzorg
- Raad van Bestuur en Algemene Vergadering 

Locatie: Westrand
02 466 20 30
info@westrand.be
www.westrand.be