do 27 mei 20:30

Bidboek

Elena Peeters
do 27 mei
20:30
  • do 27 mei
    20:30
    Abdijkerk Grimbergen

Elena Peeters' fascinatie voor de menselijke zoektocht naar God.

In CC Strombeek gaan de voorstellingen van 2021 pas later in verkoop. Daardoor kan je deze theatervoorstelling ook bij ons nog niet definitief in je abonnement nemen. Je kan ze wel als reserveticket boeken en later ook wel aan verminderd tarief kopen met je abocode.

In de basiliek van Tongeren, aan het gouden beeld van Onze Lieve Vrouw, ligt een blanco boek. In dat boek kunnen mensen iets schrijven; smeekbedes, uitingen van hoop, dankbetuigingen.

Iedere zondag wordt in de mis een speciaal moment genomen om te bidden voor wat er de afgelopen week in het boek is geschreven.

Elena Peeters werd door MoMeNT uitgenodigd om een voorstelling te maken rond dit intentieboek. Na haar voettocht naar Rome en haar bezoek aan Amerikaanse terdoodveroordeelden, krijgt haar fascinatie voor de menselijke zoektocht naar God een vervolg.

Aan de flarden van levens, vragen en bedenkingen die ze leest in het boek, voegt ze haar eigen stem toe.

Wanneer beslist iemand dat een last te zwaar wordt om alleen te dragen? Wanneer raapt iemand de moed bij elkaar om in de vorm van pen en papier iets achter te laten in een boek? Hoe beantwoordt een boek aan het lijden van anderen? En wat betekent het om te geloven, in een tijd waarin individualisme hoogtij viert? 

In 2019 was Elena te gast op MoMeNT festival met zowel Johnyboy als ELENA. Die wederzijdse fijne ervaring gaf aanleiding tot Bidboek. De Kerkfabriek ondersteunt het project, en heeft zowel de intentieboeken als de Basiliek van Tongeren ter beschikking gesteld voor de voorstelling.

Het bidboek in de kerk is fascinerend; mensen vragen er bijvoorbeeld een gebed voor het slagen van een operatie, voor een behouden thuiskomst na een lange reis, of iets anders wat hen bezighoudt. Of ze schrijven om te biechten. Ze bekennen dat ze gelogen of iets gestolen hebben, ze herkennen iets diep in zichzelf als een zonde. Het kan anoniem gebeuren, wat voor veel mensen fijn is. De drempel van een naam geven valt weg. 

Het is prachtig en hoe mensen hun diepste zielenroerselen door middel van een boek toevertrouwen aan een beeld. Tegelijk is het schrijnend; ze kunnen er niet mee terecht bij iemand in hun dichte omgeving.

Als theatermaakster wil Elena met die emoties een weg naar buiten zoeken. Ze schrijft een monoloog die gebaseerd is op de gebedenintenties die in het boek genoteerd staan. Het boek zal een essentiële rol spelen in de voorstelling. Er zijn nu eenmaal dingen waarvoor iemand anders de juiste woorden niet kan vinden.

 Leegstand en herbestemming van kerken is actueler dan ooit, maar toch zijn er veel minder leegstaande kerken dan tien jaar geleden werd voorspeld. Dat komt onder andere doordat kerken meer creativiteit aanwenden om hun gebouw te houden: de kerk wordt multifunctioneel gemaakt, zodat er doordeweeks ook andere activiteiten kunnen plaatsvinden. Net zoals het theater een ontmoeting biedt tussen verschillende ideeën, kan ook de kerk een bredere vorming bieden. 

LOCATIE
Abdijkerk
Kerkplein 1
1850 Grimbergen 

Credits

Van en met Elena Peeters
Geluidsontwerp en techniek Adriaan Severins
Scenografie Tim Clément
Coach Suzanne Grotenhuis
Organist Luc Ponet
Beeld Assia Bert
Affiche Studio Kaplan
Co-productie SLAK en MoMeNT

Deze voorstelling wordt opgevoerd in kerken, en is voor iedereen, ongeacht de geloofsovertuiging, geschikt/toegankelijk

https://gewoonslak.be

Locatie

Abdijkerk Grimbergen
Kerkplein 1
1850 Grimbergen