Een artistiek experiment

Vanaf najaar 2020 tot eind 2021 willen kunstenaarsplatform State of the Arts (SOTA) en burgerbeweging Hart boven Hard honderden mensen in heel Vlaanderen één-op-één in gesprek brengen, over alle verschillen heen. Ook in Dilbeek staat dit te gebeuren, een project dat kadert binnen het Publikfestival en het De Grote Beslissing van Westrand. 

Wat?

Eén-op-één-gesprekken tussen mensen die elkaar niet kennen en van elkaar verschillen, daarbij geholpen door artistieke tools: daar wil Door to Door een kader voor bieden. Onderwerp van gesprek is de toekomst van ons samenleven in een maatschappij die steeds meer lijkt te polariseren. Ons middel is oprecht naar elkaar luisteren zonder oordelen, van mens tot mens, via de ontwapenende kracht van artistieke verbeelding. Een open dialoog waarin niet gelijkhebberij centraal staat, maar het streven naar inzicht en empathie. Delen we met anderen meer dan we denken?

Waarom?

Velen van ons praten zelden nog over meer fundamentele vragen met mensen met een heel andere ideologische visie en/of culturele en socio-economische realiteit. Daar bestaat in de publieke ruimte nog amper een vorm voor. Op sociale media daarentegen vliegen meningen over en weer, elk vanuit de filterbubbel. Wanneer die meningen steeds scherper tegenover elkaar komen te staan, en tegelijk het draagvlak krimpt voor ‘zachte’ sectoren als kunst of sociaal werk, zijn andere methodes nodig dan eenzijdig het eigen gelijk te verkondigen of enkel de politici te bespelen. Via Door to Door onderzoeken we het praten zelf.

Waartoe?

In eerste instantie wil Door to Door alle gesprekspartners een warme en waardevolle uitwisseling bieden, met ruimte voor nuances en hopelijk meer individueel inzicht in andere perspectieven dan hun eigen kijk. Via Door to Door krijgen mensen een rijker zicht op wat ons samen bezighoudt in deze samenleving. 

In tweede instantie mikken we vanuit die eerste concrete ervaring van losse en individuele contacten op meer structurele uitwisseling tussen mensen, door met lokale partners te bekijken hoe Door to Door op langere termijn zou kunnen doorwerken binnen een eigen initiatief rond sociale cohesie, depolarisering, participatie, dialogische democratie… 

Hoe?

Door één-op-één-gesprekken met inwoners uit Dilbeek en de regio. Er zijn drie soorten gesprekstools: in de publieke ruimte, deur-aan-deur en op afspraak. Allemaal vergen ze een ander tijdsframe en aanpak.