Inleidingen

Voor aanvang van een theater- of dansvoorstelling organiseren we meestal een inleiding. De inleidingen worden steeds verzorgd door een professional: een recensent, de programmator van het cultuurcentrum of iemand van het theater- of dansgezelschap zelf. Door het bijwonen van een inleiding krijg je een half uurtje voor de voorstelling achterliggende informatie gepresenteerd die nieuwe invalshoeken op de voorstelling kan aanreiken.

Sommige thematieken lenen zich er beter toe om na de voorstelling even na te praten. In dat geval organiseren we een nabespreking. Impressies worden gedeeld en wat je net zag in een groter geheel gekaderd.