Op 23 en 24 januari voerden een dertigtal kunstenaars uit Dilbeek en omgeving meer dan 200 gesprekken met Dilbekenaren. Gesprekken van enkele seconden tot anderhalf uur, telefonisch, aan de voordeur, in het park, online, … in het kader van Door to Door, een samenwerking tussen kunstenaarsplatform State of the Arts (SOTA) en burgerbeweging Hart boven Hard in het kader van het Publikfestival van Westrand. Een verslag van dit artistieke experiment.

 

Het Publikfestival is het jaarlijkse festival waarbij voorstellingen getoond worden die zich anders verhouden tot het publiek dan gewone voorstellingen, afwisselend georganiseerd door Westrand en CC Strombeek. Te midden van de coronacrisis leek Westrand genoodzaakt het festival af te gelasten, tot het Door to Door-initiatief van SOTA en Hart Boven Hard kwam binnen waaien; een concept dat wonderwel helemaal binnen de opzet van het Publikfestival past, én coronaproof kon uitgevoerd worden. 

En zo geschiedde: Westrand verzamelde een vijftiental lokale kunstenaars waarmee het over de jaren heen reeds een band had opgebouwd, SOTA deed hetzelfde met kunstenaars uit haar netwerk. Acteurs, schrijvers, muzikanten, theatermakers, vormgevers ontmoetten elkaar online, en volgden verschillende workshops over het voeren van gesprekken, al dan niet ingeleid door een zelf ontwikkelde artistieke tool, om het gesprek op gang te zetten. De inhoud van de gesprekken zou variëren per kunstenaar, maar het algemene opzet was duidelijk: gesprekken tussen mensen die elkaar niet kennen en van elkaar verschillen, met een oog op de toekomst van ons samenleven in een maatschappij die steeds meer lijkt te polariseren. Oprecht naar elkaar luisteren zonder oordelen, van mens tot mens, zonder gelijkhebberij, via de ontwapenende kracht van artistieke verbeelding.

 

Tijdens het door to door-weekend werden uiteindelijk meer dan 200 gesprekken gevoerd, in de straat tegenover Westrand, het Dansaertpark in Groot-Bijgaarden, Sint-Ulriks-Kapelle, de Reynaertwijk … Het ene gesprek intens en actueel, het andere kort en oppervlakkig.  Op het terugkom-moment, nadat alle indrukken bij de kunstenaars wat konden rijpen, destilleerden ze drie thema’s die vaak aan bod kwamen tijdens de gesprekken: kunst, taal en eenzaamheid. Over die thema’s werden in kleine groepen gedachten en indrukken uitgewisseld.

Hoe gaat verder? Bij zowel de kunstenaars als de organisatoren speelden drie verschillende vragen: hoe geven we die opgedane indrukken en ervaringen weer, hoe praten we verder met de Dilbeekse inwoners, en hoe kunnen we de Dilbekenaren zelf de tools geven om verder te praten. Het resultaat wordt een participatieve, co-creatieve expo - een maand lang durende happening. Waar en wanneer je die kan bezoeken en eraan kan deelnemen, hoor je snel.