Annelies Desmet

Interview Ludo Leuwers

 

Tekst en foto's: Annelies Desmet

Ludo Leuwers is een vrijwilliger van Westrand, Vrije Tijd Dilbeek. Al heel lang. In verschillende vormen, van de comissie gebouw tot vrijwillig medewerker, tot deelnemer aan verschillende werkgroepen. Vandaag geeft hij rondleidingen in het gebouw en werkt hij mee aan een tentoonstelling rond architect Hoppenbrouwers. Ook geen onbekende voor hem. 

 

Wie is Ludo en wat is zijn link met Westrand? 

Ludo: Ik ben een architect uit Dilbeek en als pas afgestudeerde heb ik hier als jongere heel wat vrijwilligerswerk gedaan, ik heb vloeren helpen kleven met de herinrichting van het café. Ik was ook heel actief in de commissie gebouw vanuit mijn job als architect en vanuit mijn liefde voor het gebouw. Als scoutsjongen heb ik hier ook mee de allereerste voorstelling mogen geven op het podium toen het gebouw nog niet af was. Daarnaast heb ik ook enkele officiële opdrachten mogen uitvoeren als architect zoals de uitbreiding van de bibliotheek, de brandcompartimentering aangebracht in het gebouw, ik heb de ramen vervangen,..

Hoe ben je vandaag betrokken?

Ludo: Ik ben opnieuw betrokken geraakt door het feestjaar 50 jaar Westrand, ik werd uitgenodigd voor een werkgroep waaruit de tentoonstelling over het gebouw uitgekomen is en de rondleidingen in het gebouw. Ik ben dus vandaag één van de vaste gidsen die je elke eerste zaterdag van de maand meeneemt in de visie van Hoppenbrouwers. Vervolgens is de werkgroep Hoppenbrouwers ook bij mij terecht gekomen en met deze werkgroep zijn we opnieuw een tentoonstelling aan het vormgeven rond de kunstwerken.

Vanwaar jouw engagement? 

Ludo: Uit liefde voor dit gebouw, meer dan uit liefde voor Hoppenbrouwers. 

Ik ben al heel lang geëngageerd trouwens in het lokaal bestuur, als jongere zat ik in de jeugdraad. Vandaag zetel ik nog in de Gecoro omdat het een inspraakorgaan is waarin ik me toch kan engageren. Ik heb me een tijd teruggetrokken om mijn persoonlijke carrière uit te bouwen. Maar ik vind dat iedereen ergens een functie heeft te vervullen binnen de gemeenschap. 

Om welke redenen zou je anderen aanmoedigen om vrijwilligerswerk te doen of op welke manier geeft het jou voldoening? 

Ludo: Ik vind het leuk om kennis te kunnen delen met een publiek. Dat vind ik plezierig. Ik gaf vroeger ook les en uitleg geven is plezant. Elke gidsbeurt geeft mij uiteraard voldoening. Ik heb ooit een directeur van een bank horen zeggen: eigenlijk doen we nooit iets voor niets. En ik vond dat raar. Want ik verdien niets aan vrijwilligerswerk maar de reacties van een geïnteresseerd publiek of wat je ervoor terugkrijgt, dat geeft mij directe return en voldoening. Dus ik doe het toch voor iets. 

Ook in de werkgroep Hoppenbrouwers ben je actief?

Ludo: Ja, met deze werkgroep zijn we een tentoonstelling en een wandeling aan het uitwerken. Dat heb ik ook veel plezier aan. Het is bijna een ontspoorde hobby geworden om tentoonstellingen te bouwen. Ik heb lang geleden Jo Mattelé geholpen voor de tentoonstelling van Felix De Boeck in Westrand. Daar kijk ik nog met veel nostalgie op terug. Die herinneringen maken het waard.