de kleine lettertjes

De koper erkent voor het afronden van de aankoop uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van deze verkoopsvoorwaarden en ze te aanvaarden.

 

Verkoopsvoorwaarden

• de koper erkent kennis te hebben genomen van de verkoopsvoorwaarden en verklaart zich hierbij akkoord. Deze akkoordverklaring wordt bevestigd door de betaling van de reservering.
• deze verkoopsvoorwaarden (en eventuele betwistingen dienaangaande) worden uitsluitend beheerst door Belgisch recht. Eventuele geschillen betreffende deze algemene voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank conform de bepalingen uit het Gerechtelijk Wetboek.
• de klant gaat uitdrukkelijk akkoord om correcte, accurate, actuele en volledige informatie over zichzelf te verstrekken zoals gevraagd tijdens het registratieproces. Vrijetijd Dilbeek behoudt zich het recht om, wanneer zij redelijke vermoedens heeft dat de verstrekte informatie onjuist, onvolledig of voorbijgestreefd is, de gevraagde verrichting te schorsen of te weigeren.
• de persoonsgegevens (adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum) kunnen bewaard worden om de goede werking van de diensten te kunnen garanderen. Zij kunnen tevens worden gebruikt door Vrijetijd Dilbeek voor marketingdoeleinden. Elke klant die zijn identiteit bewijst, is gerechtigd om toegang te krijgen tot zijn persoonsgegevens en om verbeteringen hieraan aan te brengen. 

Alle informatie over het privacybeleid van het cultuurcentrum vind je in deze privacyverklaring

Overeenkomstig de bepalingen van de wet betreffende de verkoop van toegangsbewijzen tot evenementen (dd. 30 juli 2013 gepubliceerd op 6 september 2013) is verboden:

• de regelmatige doorverkoop van tickets
• de voorstelling met het oog op regelmatige doorverkoop
• de verstrekking van middelen die worden aangewend voor een regelmatige doorverkoop
• de occasionele doorverkoop tegen een prijs die hoger is dan de vermelde toegangsprijs
• de verkoop van een bevoorrecht of promotioneel toegangsbewijs waarvoor er geen oorspronkelijke verkoop is geweest
• de doorverkoop vóór de start van de oorspronkelijke verkoop
 
Elke overtreding of inbreuk zal vervolgd worden. De overtredingen zijn onderworpen aan sancties als bedoeld in artikel 124 van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming.

Organisatie 

Gemeente Dilbeek / VT-CS 
Gemeenteplein 1
1700 Dilbeek, België
02 466 20 30
info@westrand.be
Ondernemingsnummer: BE 0207 507 645

Vrijetijd Dilbeek handelt als: 

• organisator van evenementen
• dienstverlener inzake eigen tickets en producten 
• dienstverlener inzake tickets van evenementen van derden  

Tickets

• tickets dienen binnen de aangegeven betalingstermijn (meestal 8 dagen na de betalingsuitnodiging) betaald te zijn; zoniet vervalt de reservatie automatisch. Er is altijd minstens één automatische herinneringsmail naar de klant verstuurd, alvorens de tickets geannuleerd worden. 
• als je minder dan 8 dagen vóór de voorstelling reserveert, kan je enkel online of aan de balie betalen
• niet-betaalde tickets (enkel bij keuze: betalen aan balie) blijven tot uiterlijk een half uur vóór de voorstelling ter beschikking, nadien kunnen ze doorverkocht worden
• verkochte tickets van evenementen en cursussen worden niet terugbetaald, noch omgeruild
• het opmaken van een factuur is enkel mogelijk voor betaling en via aanvraag. Voor handelingen die vrijgesteld zijn van btw zoals dus de ticketverkoop, zijn wij ook niet verplicht om een factuur op te maken, ook niet aan bedrijven.
• bij de online aankoop van een ticket aan een kortingstarief waar je geen recht op hebt, zal gevraagd worden om het verschil bij te passen aan ons onthaal. Zonder bijbetaling kan je het evenement niet bijwonen
• enkel het ticket is een betalingsbewijs; een overschrijvingsbewijs wordt niet aanvaard
• kortingen zijn niet cumuleerbaar (als je recht hebt op meerdere kortingen, dan maak je best gebruik van de meest voordelige)
• de overeenkomst tussen Vrijetijd Dilbeek en de klant komt tot stand van zodra de klant het reservatieproces volledig heeft doorlopen en vanwege Cultuurcentrum Westrand een e-mailbevestiging heeft ontvangen van de door hem/haar verrichte reservatie. De reservatie is pas gegarandeerd als de bestelling bevestigd is. 
• de tickets worden pas afgeleverd na ontvangst van de correcte betaling.
• gelieve de minimumleeftijd van elke voorstelling te respecteren. Kinderen jonger dan de aangegeven leeftijd worden niet toegelaten. 
• het is verboden de tickets om commerciële redenen aan derden te verschaffen. Indien de tickets niet werden aangeschaft via de officiële verkoopkanalen, dan behoudt Vrijetijd Dilbeek zich het recht om de toegang te ontzeggen.

 

Annuleringen

• bij onvoldoende inschrijvingen is het mogelijk dat een cursus wordt geannuleerd, in dat geval wordt het inschrijvingsgeld zo snel mogelijk terugbetaald
• de gemeente Dilbeek is niet verantwoordelijk voor wijzigingen van plaats, prijs of datum, noch voor de annulatie van een evenement of cursus. 
• bij annulering door de klant blijft de regel: verkochte tickets van evenementen en cursussen worden niet terugbetaald, noch omgeruild (tenzij bij overmacht, vb: doktersbriefje bij quarantaine of medische ingreep) 
• bij annulering of uitstel van de voorstelling, krijgt de klant de keuze tussen omboeking naar uitgestelde datum, waardebon of terugbetaling 

 

Betaalmethoden

     

Online betaalmogelijkheden: 

- bancontact / Mister cash
- kredietkaart
- overschrijving / Payconic 
- gebruik waardebon / geschenkbon

 

Betaalmogelijkheden aan de balie: 

- bancontact 
- kredietkaart 
- gebruik waardebon / geschenkbon

Denk eraan dat het transactiebedrag op het moment van de transactie rechtstreeks bij uw kredietkaart in rekening wordt gebracht. 

Het is niet mogelijk om met cash geld te betalen aan de balie.