Zaalhuur tijdens corona

UPDATE:

De vestigingen zijn gesloten tot 13 december. Zaalhuur is niet mogelijk.

Protocol zaalhuur

Op basis van de informatie van de Veiligheidsraad en rekening houdend met de reeds bestaande algemene protocollen kunnen in deze fase de volgende activiteiten doorgaan, voor zover de ruimte groot genoeg is om ook de afstandsregels te kunnen respecteren. Hanteer daarbij 4m²/persoon voor zittende activiteiten en 10m² per persoon voor activteiten met beweging. 

 • Workshops en lessen tot 50 personen 
 • Repetities tot 50 personen
 • Overleggen en vergaderingen tot 50 personen 
 • Sporten zonder publiek tot 50 personen
 • Kinder- en jeugdkampen in bubbels van maximaal 50
 • Evenementen en eetfeesten (tot 200 personen). Hiervoor dient de eventmatrix door de huurder ingevuld te worden. Wanneer deze matrix aangeeft dat het event veilig is (groen), kan het doorgaan en krijg je een certificaat. Dit certificaat dient uiterlijk 10 dagen voor aanvang van de activiteit doorgestuurd te worden naar zaalhuur@westrand.be
  Alle info over de matrix vind je op www.covideventriskmodel.be. De technische info vind je telkens op de pagina van de vestiging (Westrand, Kasteel La Motte, Keperenberg, Solleveld, Castelhof, Gemeenschapslokalen Pede en Caerenberg). De huurder dient, conform de door hem opgestelde matrix, alle hygiënische maatregelen en aanduidingen rond afstandsregels zelf toe te passen.
 • Privéfeesten met bubbel (1 huishouden) +5  met een maximum van 10 personen (-12 jarigen niet meegerekend)

Per locatie kan slecht één privé/event per weekend plaatsvinden. Dit i.f.v. hygiënemaatregelen.

→ Richtlijn is maximaal 1 persoon per 4m² (tenzij sportactiviteiten 1 per 10m²). Afhankelijk van de inrichting van de zaal kan dit aantal lager liggen, nooit hoger. 

→ Tussen opeenvolgende vergaderingen wordt een half uur vrijgelaten, zodat groepen elkaar niet kruisen. Respecteer de gereserveerde uren. 

→  De specifieke regels voor het betreden en verlaten van het gebouw vind je op de infopagina per vestiging  (Westrand, Kasteel La Motte, Keperenberg, Solleveld, Castelhof, Gemeenschapslokalen Pede en Caerenberg)


Richtlijnen voor het gebruik van de zalen

→ Richtlijnen horeca bij privéfeesten: 

 • Maximaal 10 personen. Hierbij wordt rekening gehouden worden met 1 persoon per 4m²
 • Indien er catering is, moet er met een professionele cateraar gewerkt worden
 • Er dient aan de tafels bediend te worden.
 • Privéfeesten mogen maximum tot 1u 's nachts duren, tenzij er voor de locatie strengere einduren gelden (bv. Pedemolen maximum tot 21u)

→ Kleedkamers en douches mogen opnieuw gebruikt worden 

→ Leef steeds de algemene veiligheidsvoorschriften na:

 • Regelmatig handen wassen met zeep
 • Afstand houden
 • Hoest- en nieshygiëne
 • Dragen van mondmaskers is verplicht in de openbare gedeelten van het gebouw
 • Verlucht zoveel mogelijk de zaal, ook tijdens de vergadering

→ Respecteer de regels bij het gebruik van een lokaal:

 • Deuren openen met elleboog waar mogelijk
 • Handen ontsmetten aan de ingang
 • Afstand houden op de trappen en/of respecteren van de looprichting
 • Lift is enkel toegankelijk met één persoon + één begeleider (enkel voor mensen die hier nood aan hebben)
 • Dranken worden momenteel nog niet aangeboden
 • In elk lokaal is een 'covid-box' voorzien. Elke gebruiker poetst na afloop van de vergadering de aangeraakte oppervlakken (tafels, stoelen, lichtknoppen, deurklinken, raamklinken, afstandsbediening,..)  
 • Deponeer afval en gebruikte ontsmettingsdoekjes e.d. in de vuilbak
 • Gebruik in het sanitair de ontsmettingsproducten die voorhanden zijn

Richtlijnen contact tracing 

→ Corona aanspreekpunt op niveau van de activiteit 

 • Het is verplicht deelnemers aan activiteiten en vergaderingen vooraf te laten inschrijven. Zo hou je het aantal deelnemers beheersbaar, en verzamel je de nodige gegevens van de deelnemers.
 • In het kader van de contact-tracing houdt de verantwoordelijke van de vergadering een aanwezigheidslijst bij, inclusief begeleiders en eventueel aanwezig personeel.
 • De organisator meldt bij het begin van de vergadering dat deze lijst uitsluitend bijgehouden en gebruikt wordt in het kader van contact-tracing.
 • De organisator is verplicht minstens 30 dagen de contactgegevens (minstens naam, adres en telefoonnr) van alle deelnemers te bewaren. 

→ Corona aanspreekpunt op niveau van de organisatie 

 • Op niveau van de organisatie is het Corona aanspreekpunt voor zaalhuurders de zaalhuur-verantwoordelijke van de vestiging te bereiken via zaalhuur@westrand.be of 02 466 20 30.